Сите избирачки места во Кичево се отворени навреме

Loading...

Сите избирачки места во општина Кичево се отворени навреме и гласањето досега се одвива без никакви проблеми, информираат од Општинската изборна комисија Кичево.Како што изјави претседателот на ОИК Кичево Антигона Сефери во Кичево се отворени  сите 120 избирачки места навреме.
Од нив 39 ѝ припаѓаат на Шестата изборна единица претежно населени места во северниот дел на Кичево, а останатите 81 избирачко места на Петта изборна единица во кои се сместени градското подрачје и јужниот дел на кичевската општина.Како што изјави претседателот на ОИК Кичево Антигона Сефери во Кичево се отворени  сите 120 избирачки места навреме.
Од нив 39 ѝ припа

loading...