Швалерај

Loading...

Се вратил Блажо дома и ја фатил Мара со швалерот како води љубов.
– Слушајте ме добро и двајцата бидејќи ова го кажувам само еднаш.- Тој што не живее во куќата веднаш да ја напушти, јасно!Се вратил Блажо дома и ја фатил Мара со швалерот како води љубов.

loading...