Умира Трпе и застанал пред портите на рајот

Loading...

Умира Трпе и застанал пред портите на рајот. Доаѓа Господ и му отвара.– Господе, јас сум Трпе и живеев праведен живот. Мслам дека сум за тука.– Да Трпе, за тука си. Сигурно си гладен, ќе јадеш ли со мене?– Зошто да не.Умира Трпе и застанал пред портите на рајот. Доаѓа Господ и му отвара.– Господе, јас сум Трпе и живеев праведен живот. Мслам дека сум за тука.– Да Трпе, за тука си. Сигурно си гладен, ќе јадеш ли со мене?– Зошто да не.Отворил господ рибина конзерва, седнале и почнале да јадат. Додека јаделе, гледа Трпе долу во пеколот како јадат печено месо, пијат вино, трешти музика..На другиот ден пак конзрва а во пеколот печено прасе. Трпе го прашал Господ:– Господи, се извинувам ама нешто не ми е јасно, ние тука во рајот јадиме конзерви а оние во пеколот се гостат со се и сешто!– Трпе, како да ти кажам, не се исплатува да готвам само за двајца.Умира Трпе и застанал пред портите на рајот. Доаѓа Господ и му отвара.– Господе, јас сум Трпе и живеев праведен живот. Мслам дека сум з

loading...