Умреле група жени и одат пред Господ…

Loading...

Оди група жени на небото..Оди група жени на небото, и сите се наредиле во линија пред Господ, и Св. Петар…
Господ заповедува:
-Сите жени што го изневериле мажот, чекор напред..
Сите исчекоруваат само една останала, и Господ му вика на Св. Петар;
-Оди види, да не е глува онаа…
Ви предложуваме да го прочитате и овој виц
Умрели тројца мажи и одат кај Господ.
Господ го прашува првиот: Колку пати ја изневери жена ти?
Мажот: Само 3 пати..Продолжува ТУКА
 Оди група жени на небото, и сите се наредиле во линија пред Господ, и Св. Петар…
Господ заповедува:
-Сите жени што го изневериле

loading...
Loading...