Логоа на масонските ложи во Македонија

Логоа на масонските ложи во Македонија. Во прашање се 4 основни ложи (Бели мугри, Скопје, Единство, Утринска ѕвезда) кои ја составуваат Големата ложа на Македонија…
Додека логото на Големата ложа е следново:

Сега се поставува прашање дали ГЛМ ќе се преименува во Голема ложа на Северна Македонија…

Loading...