Германија: Како да ви ја признаат дипломата

Loading...

Нов закон кој стапи во сила на 01.04.2012 треба да им помогне на мигрантите во Германија полесно да најдат работа во областа за која се квалификувани во матичната земја.Германија бара квалификувани работници во многу области. Притоа се мисли не само на високо квалификувани академци, како лекари, инженери, компјутерски стручњаци или развивачи на софтвер, туку и квалификувани работници, како на пример: механичари, градежни работници или столари, медицински сестри и негуватели.
Повеќе на следниот линк.Нов закон кој стапи во сила на 01.04.2012 треба да им помогне на мигрантите во Германија полесно да најдат работа во о

loading...