Катастар вработува 45 лица

Loading...

Владата на Република Македонија доби заем од Светска Банка за поддршка на Проектот Катастар на Недвижности и Регистрација (КНР) и има намера дел од добиените средства да ги искористи за обезбедување на консултантски услуги за позициите: геодетско стручно лице и стручно лице – дипломиран правник.
За повеќе информации на следниот линк. Владата на Република Македонија доби заем од Светска Банка за поддршка на Проектот Катастар на Недвижности и Рег

loading...