Кој му го исполнил ќефот на Хитлер?

Loading...

Хитлер фатил Американец, Французин и Македонец. Најпрвин му се обратил на Американецот:- Овде имаш 8 ракии, колку ќе испиеш?- 4!- Имаш 8 проститутки, со колку ќе бидеш?- 4!- Не ми правиш ќеф, носете го во гасна комора!Потоа го прашува Французинот:- Овде имаш 8 ракии, колку ќе испиеш?- 6!- Имаш 8 проститутки, со колку ќе бидеш?- 6!- И ти не ми правиш ќеф, носете го во гасна комора!На крај му се обратил и на Македонецот:- Овде имаш 8 ракии, колку ќе испиеш?- 9!- Како 9?- Си носам! – и извадил едно шишенце со ракија.- Браво, ми правиш ќеф! Овде имаш 8 проститутки, со колку ќе бидеш?- 9!- Како бе 9?- И ти ми правиш ќеф!Хитлер фатил Американец, Французин и Македонец. Најпрвин му се обратил на Американецот:- Овде

loading...