Љубопитно дете

Loading...

Тато како бродот стои на вода ? -Незнам сине.Тато како лета авионот ? -Незнам сине.Тато како доаѓа сликата на телевизорот ? -Стварно незнам сине. Тато се лутиш ли што поставувам многу прашања ? -Не сине, какво лутење, ако не прашаш нема да научиш ! Тато како бродот стои на вода ? -Незнам сине.Тато како лета авионот ? -Незнам сине.Т

loading...