Net Developer

Loading...

Корвус Македонија е дел од М САН група, која е водечкиот ИТ дистрибутер во регионот. Специјализиран е за изработка на големи и комплексни поратали и web страници, но  и за решенија согласно потребите на клиентите и пазарот. Како резултат на ширењето на активностите и отворањето на канцеларија во Македонија имаме потреба од Net Developer.
Повеќе на следниов ЛИНК .Корвус Македонија е дел од М САН група, која е водечкиот ИТ дистрибутер во регионот. Специјализиран е

loading...