Отишол Трпе во многу евтина јавна куќа. Се фукнал со Неџмие за 100 денари…

Loading...

Отишол Трпе во многу евтина јавна куќа. Се фукнал со Неџмие за 100 денари и задоволен си отишол дома. Следниот ден,сфатил дека фатил срамни вошки,и отишол кај Неџмие и ѝ вика:Отишол Трпе во многу евтина јавна куќа. Се фукнал со Неџмие за 100 денари и задоволен си отишол дома. Следниот ден,сфатил дека фатил срамни вошки,и отишол кај Неџмие и ѝ вика:”О,мори,све да ти ебам,од тебе фатив срамни вошки!!!”.А оваа му вика:”Па за 100 денари да не сакаш свилени буби да ти пренесам???”Отишол Трпе во многу евтина јавна куќа. Се фукнал со Неџмие за 100 денари и задоволен си отишол дома. Следниот ден,сфатил дека фатил срамни вошки,и

loading...