Партнерски проект меѓу Владата, Microsoft Македонија и TDK Компјутери

Loading...

Владата на Република Македонија,Министерство за образование и наука, Министерство за информатичко општество и администрацијаво соработка со Мајкрософт Македонија иTDK компјутери започнуваат со реализација на Microsoft ShowcaseClassroom.Станува збор за пилот Proof of Conceptпроект кој има за цел да го прикаже начинот на кој во реална образовна средина (училница) функционираат производите и алатките на Microsoft, специјално создадени и наменети за користење во образовниот систем во Република Македонија. Целта на проектот е трансформација и модернизација на нашето образование.
Проектот Microsoft Showcase Classroom ќе се спроведе во две училишта, oсновното Училиште Петар Здравковски – Пенко во Скопје и Медицинското средно училиште Никола Штејн во Тетово. Главната цел на проектот е модернизирање и олеснување на образовниот и наставниот процес во сите насоки (директор-наставници, наставници – ученици, ученици–ученици, вклучувајќи ги и родителите).
Притоа училишната институција ќе се претвори во уште поорганизирана и покреативна средина за учење и соработка, а ќе се зголеми интересот и ангажираноста од страна на учениците во наставниот процес и самостојната работа, поголем развој на нивниот целосен потенцијал преку учењето.Станува збор за пилот Proof of Conceptпроект кој има за цел да го прикаже начинот на кој во реална образовна средина (училница) функционираат произ

loading...