Регионален Референт за продажба на терен

Loading...

МЕЛМАКС БМ – Скопје, КОМПАНИЈА КОЈА ЗАЗЕМА ЛИДЕРСКА ПОЗИЦИЈА ВОДИСТРИБУЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, бара комуникативни и динамичнипретставници за продажба на терен кои се ориентирани на остварување продажницели и резултати за работа на работно место РЕГИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НАТЕРЕН (од регионот на Штип, Радовиш, Кочани, Кавадарци и околината – 1 кандидат)https://www.vrabotuvanje.com.mk/job-advert/regionalen-referent-za-prodazhba-na-teren/3991МЕЛМАКС БМ – Скопје, КОМПАНИЈА КОЈА ЗАЗЕМА ЛИДЕРСКА ПОЗИЦИЈА ВО

loading...
Loading...