??????? ?? ??????? ????????? ?? ?????:

Loading...

Собрале се неколко семејства на славу:Собрале се неколко семејства на славу:Е’дн од мужи се фали:- Дома ЈА сам прва виолина.А жена му додава на тој:- Подобро кажи кој ти е ДИРИГЕНТ.Собрале се неколко семејства на славу:Е’дн од мужи се фали:- Дома ЈА сам прва виолина.А жена му додава на тој:- Подоб

loading...
Loading...