Вчера маж ми ми остави букет цвеќина и замина, ми рече…

Разговараат две плавуши, и едната и вика на другата:– Вчера маж ми ми остави букет цвеќина и замина, ми рече „кога ќе се исушат цвеќињава, јас ќе дојдам кај тебе“Разговараат две плавуши, и едната и вика на другата:– Вчера маж ми ми остави букет цвеќина и замина, ми рече „кога ќе се исушат цвеќињава, јас ќе дојдам кај тебе“А другата:– Ооо па тоа е прекрасно!– Да, прекрасно, ама цвеќињата се вештачки.Разговараат две плавуши, и едната и вика на другата:– Вчера маж ми ми остави букет цвеќина и замина, ми рече „кога ќе се исушат ц