Влегуваат Трпе и Трпана на забар и Трпана му вика на забарот:

Loading...

Влегуваат Трпе и Трпана на забар и Трпана му вика на забарот:– Сакам да извадите заб. Не сакам инјекција со анестезија, бидејќи брзаме. Само извадете го набрзина со клештите.
– Вие сте храбра жена – рекол забарот – кој заб сакате да ви го извадам?
Се врти Трпана накај Трпе и го прашува:
– Кажи драги, кој заб сакаш да ти го извадат?– Сакам да извадите заб. Не сакам инјекција со анестезија, бидејќи брзаме. Само извадете го набрзина со клештите.
– Вие сте хра

loading...