Кои се делегатите кои ќе го бираат наследникот на Црвенковски?

Loading...

Многумина се прашуваат кои се делегатите кои ќе го одберат новиот лидер на опозициската СДСМ, откако Црвенковски си поднесе оставка.
Сител објави 220 делегати, меѓу кои голем број негови блиски соработници и роднини. Меѓу имињата е Митре Вељановски, братучед на Црвенковски, Катерина Верушевска роднина на екс разузнавачот Зоран Верушевски близок до лидерот на СДСМ, Илиевски Тихомир поранешен директор на МРТВ, поставен токму од Црвенковски, неговите блиски соработници Јанев Тихомир, поранешниот пратеник од Гевгелија Никола Ќурчиев, кандидатот за градоначалник на Прилеп на локалните избори Хари Локвенец.
На листата се наоѓаат и пратеници меѓу кои:  Минчев Горан, Менде Диневски, Марачков Саве и Тања Томиќ, Далибор Јакимовски, член на градскиот одбор, Есад Рахиќ, Мирослав Грчев, Наташа Савова,Серафимов Влатко , портпаролот на партијата Емилијан Станковиќ,Стојановски Пецо до Велес познат како човекот на Бранко, Цикароско Тодорчо, чие семејство е блиско до Црвенковски. Меѓу делегатите се и медиумските личности Нора Шакири и е и Цветанка Ласкова, блиски соработници на Црвенковски.
Во прилог погледнете ја целосната листа на 220 делегати кои ќе придонесат за  изборот на нов лидер на СДСМ:
1. Алили Алил (член на Ц.О.) 2. Анѓелеска Лазароска Ирена (член на Ц.О.) 3. Ангелов Голуб (пратеник, член на Ц.О.) 4. Ангеловски Свето (член на Ц.О.) 5. Арсовa Даница (член на Ц.О.) 6. Баракова Елизабета (член на Ц.О.) 7. Бубало Милица, др. (член на Ц.О.) 8. Вапски Дејан (член на Ц.О.) 9. Василковски Роберт (член на Ц.О.) 10. Велјановски Митре (пратеник Охрид, член на Ц.О.) 11. Верушеска Катерина (член на Ц.О.) 12. Видоески Бобан (член на Ц.О.) 13. Гаврилоски Марин, м-р (член на Ц.О.) 14. Георгиев Гордан, м-р (пратеник, член на Ц.О.) 15. Глигоров Спасе (член на Ц.О.) 16. Ѓоргиеска Соња, др. (претседавач на Ц.О.) 17. Даскалов Огњен, др. (член на Ц.О.) 18. Деспотовски Јован (член на Ц.О.) 19. Димитриева Елена (член на Ц.О.) 20. Димитриевски Максим (член на Ц.О.) 21. Димитрова Велика (член на Ц.О.) 22. Дојчинов Ташко (член на Ц.О.) 23. Жигиќ Вујадин (член на Ц.О.) 24. Заев Зоран (градоначалник О.Струмица, член на Ц.О.) 25. Ивановска Нада (член на Ц.О.) 26. Ивановски Игор (пратени, член на Ц.О.) 27. Илиевски Тихомир (член на Ц.О.) 28. Јанев Љубомир (член на Ц.О.) 29. Јовановски Зоран, м-р (член на Ц.О.) 30. Јованчев Игор (член на Ц.О.) 31. Јовчевска Даниела (член на Ц.О.) 32. Јовчески Мирко (член на Ц.О.) 33. Јорданов Љупче (член на Ц.О.) 34. Јордановски Орце (член на Ц.О.) 35. Киров Ацо (член на Ц.О.) 36. Китанов Зоран (член на Ц.О.) 37. Клечкароски Иван (член на Ц.О.) 38. Кокорманова Јагода (член на Ц.О.) 39. Костадинов Љупчо (член на Ц.О.) 40. Костова Марија (член на Ц.О.) 41. Ќуркчиев Никола (член на Ц.О.) 42. Локвенец Хари, м-р (член на Ц.О.) 43. Макрадули Јани, м-р (пратеник, член на Ц.О.) 44. Манчевски Дамјан (член на Ц.О.) 45. Митевски Зоран (член на Ц.О.) 46. Мичовска-Чолакова Цанка (член на Ц.О.) 47. Несторовска Магдалена, м-р (член на Ц.О.) 48. Нестороска Александра (член на Ц.О.) 49. Павловска-Данева Ана, д-р (пратеник, член на Ц.О.) 50. Панов Трајче, м-р (член на Ц.О.) 51. Петковски Константин, д-р (член на Ц.О.) 52. Петковски Ристе (член на Ц.О.) 53. Петров Андреј, м-р (пратеник, член на Ц.О.) 54. Петровска Наташа (член на Ц.О.) 55. Пецалевски Сашо (член на Ц.О.) 56. Рахиќ Есад (член на Ц.О.) 57. Рендевски Владимир, др. (член на Ц.О.) 58. Ристова Лолита, м-р (член на Ц.О.) 59. Ристовски Димитар, м-р (член на Ц.О.) 60. Савова Салковска Наташа, м-р (пратеник, член на Ц.О.) 61. Сашек Саша, м-р (член на Ц.О.) 62. Серафимов Влатко (член на Ц.О.) 63. Спасов Људмил, д-р (член на Ц.О.) 64. Спасовски Оливер (пратеник Куманово, член на Ц.О.) 65. Станковиќ Емилијан (пратеник, член на Ц.О.) 66. Стојановска Азманоски Елица (член на Ц.О.) 67. Стојановски Александар (член на Ц.О.) 68. Стојановски Пецо (член на Ц.О.) 69. Стојкоски Пецо (член на Ц.О.) 70. Стојов Влатко (член на Ц.О.) 71. Талески Дане, м-р (член на Ц.О.) 72. Тасев Андреј (член на Ц.О.) 73. Ташкоски Крсто (член на Ц.О.) 74. Тевдовски Драган, д-р (член на Ц.О.) 75. Тевчева-Кошинова Билјана (член на Ц.О.) 76. Трајчевски Николче (член на Ц.О.) 77. Тренеска Дескоска Рената, д-р (член на Ц.О.) 78. Трифуновска Соња (член на Ц.О.) 79. Христовски Раде (член на Ц.О.) 80. Цикарски Тодорчо (член на Ц.О.) 81. Црвенковска Павлина (член на Ц.О.) 82. Црвенковски Бранко (член на Ц.О.) 83. Чеботарев Александар (член на Ц.О.) 84. Шемов Бранко (член на Ц.О.) 85. Штрклева Елена (член на Ц.О.) 86. Шунтов Тихомир (член на Ц.О.) 87. Ѓорѓиев Драган (член на Н.О.) 88. Ефремоски Игор (член на Н.О.) 89. Колески Никола (член на Н.О.) М Мехмед Суад (член на Н.О.) 91. Насев Јордан (член на Н.О.) 92. Николовска Фаница (член на Н.О.) 93. Тошковска Елена (член на Н.О.) 94. Трајковска – Каркалашева Гордана (член на Н.О.) 95. Трајчевски Бранко (член на Н.О.) 96. Бендевска Весна (пратеник) 97. Минчев Горан (пратеник) 98. Сугарески Горан (пратеник) 99. Тушева Маринела (пратеник) 100. Диневски Менде (пратеник) 101. Андонов Миле (пратеник) 102. Шеќеринска Радмила (пратеник, Скопје) 103. Атанасова Станка (пратеник, Свети Николе) 104. Иванова Цветанка (пратеинк) 105. Казанџиска Билјана (пратеник, Штип) 106. Ставров Борче – (пратеник, претседател на О.О. Кавадарци) 107. Јовковска Ефтимовска Дивна – (пратени, Ресен) 108. Велјановски Митре (пратеник Охрид, член на Ц.О.) 109. Орцев Панче ( пратеник, Струмица) 110. Марачков Саве ( пратеник, Гевгелија) 111. Мазгалоска Вучетиќ Светлана (пратеник, Ново Село) 112. Пауновски Стојко (пратеник, претседател на О.О. Тетово) 113. Томиќ Тања (претеник, член на Г.О., претседател на О.О. Кисела Вода) 114. Стојановски Благоја (пратеинк, член на Г.О., претседател на О.О. Гази Баба) 115. Велковски Диме ( претседател на О.О. Аеродром, член на Г.О.) 116. Двојаковски Антонио (претседател на О.О. Берово) 117. Ковачевски Васко (претседател на О.О. Битола) 118. Шапов Блашко (претседател на О.О. Богданци) 119. Пенев Ален ( претседател на О.О. Босилево) 120. Стојановиќ Јовица ( претседател на О.О. Брвеница) 121. Смилевски Велимир (претседател на О.О. Бутел, член на Г.О.) 122. Зафиров Никола (претседател на О.О. Валандово) 123. Ѓоргиев Зоран (претседател на О.О. Василево) 124. Попоска Валентина (претседател на О.О. Вевчани) 125. Николов Маријанчо (пратеник, претседател на О.О.Велес) 126. Трајков Александар (претседател на О.О. Виница) 127. Миловски Димче (претседател на О.О. Вранештица) 128. Исаковски Војче (претседател на О.О. Врапчиште) 129. Минова Наташа (претседател на О.О. Гевгелија) 130. Матевски Ѓоко (претседател на О.О.Ѓорче Петров, член на Г.О.) 131. Трпески Благојче (претседател на О.О. Гостивар) 132. Иванов Љупче (претседател на О.О. Градско) 133. 135.Тасиќ Урош (претседател на О.О.Дојран) 134. Мимидиновски Неџат (претседател на О.О. Дебар) 135. Стојкоски Љубен (претседател на О.О.Дебарца) 136. Трајковски Горан (претседател на О.О. Делчево) 137. Мишев Зоран (претседател на О.О. Демир Капија) 138. Поповски Никола (претседател на О.О. Демир Хисар) 139. Колашинац Мунир (претседател на О.О. Долнени) 140. Ванчоски Ване (претседател на О.О. Другово0 141. Велјановски Стоилко (претседател на О.О. Зајас) 142. Симоновски Златко (претседател на О.О.Зелениково) 143. Митев Ване (претседател на О.О. Зрновци) 144. Марковски Мишо (претседател на О.О.Илинден) 145. Блажевски Дарко (претседател на О.О. Јегуновце) 146. Стоилев Маријанчо (претседател на О.О. Карбинци) 147. Поповски Анте (претседател на О.О.Карпош, член на Г.О.) 148. Србаковски Ванчо (претседател на О.О. Кичево) 149. Анастасов Димче (претседател на О.О. Конче) 150. Христов Ратко (претседател на О.О. Кочани) 151. Анпев Дејан (претседател на О.О.Кратово) 152. Николовски Љушчо (претседател на О.О. Крива Паланка) 153. Божиновски Владо (претседател на О.О.Кривогаштани) 154. Стојчески Спасе (претседател на О.О. Крушево) 155. Захариева Снежана (претседател на О.О.Куманово) 156. Јовановски Дончо (претседател на О.О. Лозово) 157. Ајдини Самир (претседател на О.О. Маврово и Ростуше) 158. Јангеловски Златко (претседател на О.О. Мак.Каменица) 159. Симоска Анета (претседател на О.О. Мак. Брод) 160. Нечовски Сребре (претседател на О.О.Могила) 161. Стефанов Васко (претседател на О.О. Неготино) 162. Стојовски Иван (претседател на О.О.Новаци) 163. Костадинов Митко (претседател на О.О. Ново село) 164. Јовановски Науме (претседател на О.О.Охрид) 165. Митровиќ Зоран (претседател на О.О. Петровец) 166. Тренчовски Драган (претседател на О.О.Пехчево) 167. Ајровски Шпресим (претседател на О.О. Пласница) 168. Јовановски Илија (претседател на О.О. Прилеп) 169. Николов Славчо (претседател на О.О. Пробиштип) 170. Николов Наце (претседател на О.О.Радовиш) 171. Веселиновски Милован (претседател на О.О.Ранковце) 172. Проевски Јордан (претседател на О.О. Ресен) 173. Миленковиќ Маја (претседател на О.О. Росоман) 174. Трајчевски Ѓоко (претседател на О.О.Сарај, член на Г.О.) 175. Гилев Владимир (претседател на О.О. Свети Николе) 176. Мицковски Кец Љупчо (претседател на О.О. Сопиште) 177. Јовановска Жаклина (претседател на О.О. Старо Нагоричане) 178. Ќушкоски Ристе (претседател на О.О. Струга) 179. Даскаловски Маријан (претседател на О.О. Струмица) 180. Сали Алија (претседател на О.О. Студеничани) 181. Петрушевски Боби (претседател на О.О. Теарце) 182. Шиповиќ Мирослав (претседател на О.О. Центар, член Г.О.) 183. Сеадиновски Ќани (претседател на О.О. Центар Жупа) 184. Божиновски Борче (претседател на О.О. Чаир, член на Г.О.) 185. Белјуроски Сезгин (претседател на О.О. Чашка) 186. 188.Крстев Горан (претседател на О.О.Чешиново и Облешево) 187. Ушковски Ацо (претседател на О.О.Чучер Сандево) 188. Милошев Владимир (претседател на О.О. Штип) 189. Сулејман Мухамед ( претседател на О.О. Шуто Оризари, член на Г.О.) 190. Алексовски Момчило (градоначалник О.Ранковце) 191. Дамјановски Зоран (градоначалник О.Куманово) 192. Аврам Исајловски ( член на Г.О.) 193. Александар Давчевски ( член на Г.О.) 194. Александар Сајковски ( член на Г.О.) 195. Андријана Нелкова Чучук ( член на Г.О.) 196. Билјана Канческа ( член на Г.О.) 197. Бојан Ивановиќ ( член на Г.О.) 198. Ванчо Димовски ( член на Г.О.) 199. Владимир Стаиќ ( член на Г.О.) 200. Владо Поповски ( член на Г.О.) 201. Далибор Јакимовски ( член на Г.О.) 202. Ѓорѓи Јота ( член на Г.О.) 203. Емил Китановски ( член на Г.О.) 204. Игор Филков ( член на Г.О.) 205. Игор Трајановски ( член на Г.О.) 206. Јана Стојановска ( член на Г.О.) 207. Катерина Димитровска ( член на Г.О.) 208. Катерина Ставревска ( член на Г.О.) 209. Крсте Поповски ( член на Г.О.) 210. Крсто Антевски ( член на Г.О.) 211. Љупчо Васовски ( член на Г.О.) 212. Мирослав Грчев ( член на Г.О.) 213. Никола Перковски ( член на Г.О.) 214. Нина Петковска ( член на Г.О.) 215. Нора Шакири ( член на Г.О.) 216. Павле Стојановски ( член на Г.О.) 217. Роландо Кутиров ( член на Г.О.) 218. Тони Војнески ( член на Г.О.) 219. Трајко Кочковски ( член на Г.О.) 220. Цветанка Ласкова ( член на Г.О.)Многумина се прашуваат кои се делегатите кои ќе го одберат новиот лидер на опозициската СДСМ, откако Црвенковски си по

loading...
Loading...