Оглас за работа во министерство за образование- плата 35.443 денари

Loading...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 78/2013за вработување на 1 државни службеници во Министерство за образование и наука за следните работни места:АПЛИЦИРАЈ1. Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка (1)извршител(и);- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС – факултет за образование на наставници, правни науки или економски факултет- најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката, од кои 2 (две) години во државната служба- одлични организациски вештини- одлични интерперсонални и насочувачки вештини- знаење на англиски или друг светски јазик- ефективна орална и писмена комуникација- работа со компјутер- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30), а основната плата изнесува 35,443.00 денари..
Повеќе на следниот ЛИНКЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 78/2013за вработување на 1 државни службеници во Министерство за образование и наука за

loading...
Loading...