ЗОШТО НАУКАТА ГО ОДСТРАНИЛА “ЕТЕРОТ” ОД ПРВАТА ТАБЛИЦА НА МЕНДЕЛЕЕВИОТ СИСТЕМ?

ЗОШТО НАУКАТА ГО ОДСТРАНИЛА “ЕТЕРОТ” ОД ПРВАТА ТАБЛИЦА НА МЕНДЕЛЕЕВИОТ СИСТЕМ?

Многумина слушнале за Дмитриј Иванович Менделеев и неговото откритие во XIX век (1869) „периодичен закон кој ги менува својствата на хемиските елементи по групи и редови“.

Многумина исто така знаат дека Д.И. Менделеев бил основач и доживотен претседател (1869 – 1907) на Руското научно здружение наречено „Руско друштво на хемичари“ (а од 1872 година – „Руско друштво на физичари и хемичари“), кое во текот на своето постоење го објави светски познатиот журнал ЗРФО до моментот на ликвидација во 1930 година на Академијата на науките на СССР, општеството и нејзиниот журнал.

Но, малкумина знаат дека Менделеев бил еден од последните светски познати руски научници од крајот на деветнаесеттиот век што ја претставувал идејата во светот на науката, идејата за етерот како глобално значајна суштина, Менделеев му дал фундаментално научно и практично значење во откривањето на тајната на постоењето, како и за подобрување на национално-економскиот живот на луѓето.

Покрај тоа, малкумина знаат дека по ненадејната смрт на Менделеев (27 јануари 1907), кој тогаш беше признат како извонреден научник во сите научни општества ширум светот, освен само еден во академијата на науките во Санкт Петербург, неговото најважно откритие беше „Периодичниот закон“, кој бил намерно и со плански фалсификуван од Светската академија на науките.

Многу малку луѓе дури и сега знаат дека сето погоре е поврзано со заедничката нишка за жртвување на најдобрите претставници на негираната руска мисла во корист на народот, социјално корисна, заради растечкиот бран на неодговорност во горните класи на општеството од тоа време.

Всушност, оваа дисертација е посветена на сеопфатно толкување на оваа втората теза, затоа што во секоја вистинска наука, занемарувањето на значајни факти секогаш води кон лажни резултати.

На сликата е оригиналниот Периоден Систем на Мендеелев од 1906 година со приказ на нулта елементот – Етер (Њутониум) од учебникот “Основи на Хемијата VIII издание”:

Неограничена енергија може да се добие и од вода. Водата не е само H2O туку и течен кристал што акумулира и рефлектира енергија и свест од околиниата. Затоа има меморски особини кои оваа физика не може да ги објасни. Неограничена енергија може да се добие и од вакум. Ладната фузија е откриена некаде во средните на 20-ти век во Русија. Сите научници се убиени од Пиличков па надаље и откритијата се криени. Природниот систем на елементите на Д.И. Менделеев оригинално почнувал со елементот ЕТЕР (нулта група, наречен и како Њутониум во чест на Њутн) и сите останати елементи настанувале од него. Тоа е скриено и Менделеев чудесно умира од грип како и сите негови соработници. Периодниот систем без Етерот на почетокот го лансирале во целиот свет еврејските научници. Етерот е скриен и во физиката. Оригиналната електро-магнетна теорија каква првобитно била поставена од самите нејзин творци – Мајкал Фарадеј и Џејмс Кларк Максвел е подоцна измената од страна на еврејските математичари Хевисајд и Лоренцо. Од оригиналните Максвеловите равенки кои математички ја опишуваат природата на електромагнетните појави овие математичари го отфрлиле сакралниот дел и ја преправиле да биде едноставна, го оставиле само во нејзе векторскиот дел, за да, нанводно, на инжињерите им биде полесно во таквите околности со равенките да работат. Овие непотполни Макесвелови равенки и денеска се изучуваат на сите Универзитети ширум светот. Од голема важност е да се разбере, дека така изменетите, електро-магнетни равеники кои ги представуваат електро-магнетните појави всушност ја кријат правата природа на овие појави, за да сакралниот дел што се однесува на физиката на енетерот. Тоа е енергија која овозможува све и која човекот може неограничено и безплатно да ја користи. На физиката на етерот своите темелни откритија ги засновал и Никола Тесла и затоа е генерлано ограничуван и спречуван од големите корпорации кои го диктираат темпото и ја дозираат науката. Оваа секта ционистичка е одговорна што имаме ваква аутистична наука која го моделера светот односнсо го води во амбис. Да не искочи дека јас самиот измислувам теории и бладам ова истото го кажува рускиот акедемик Сергеј Албертович Саљ – Доцент на катедрата за физика, секретар и помошник на председателот на Руското Физичко друштво од 2011 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: