Часови по воспитување од Ник Канон

Loading...

Ник Канон:„ Ако Мараја не ги кара нашите деца…јас ќе ги карам!“
Ник Канон планира да воведе стратегија за родителство преку добар/лош полицаец со неговата жена Мараја Кери кога станува збор за неговите деца… и тој звучи толку искрено возбудувачки да биде лош полицаец!
Ник Канон:„ Ако Мараја не ги кара нашите деца…јас ќе ги карам!“
Ник Канон планира да воведе стра

loading...