Ќе се финансираат проекти од областа на културното наследство

Конкурс за финансирање за проекти за културно наследство во Југоисточна Европа објави Фондот за културно наследство Хедли ЈИЕ (The Headley SEE Cultural Heritage Fund). Повикот е наменет за посветени организации од ЈИЕ да се вклучат во револуционерни проекти, фокусирани на зачувување и славење на културното наследство. Иницијативата претставува критички напор за зголемување на одржливоста, инклузивноста и регионалната соработка во секторот културно наследство.

Фондот очекува апликации од невладини организации и јавни институции кои делуваат во областите на зачувувањето на наследството и културна свест. Подобни апликанти се музеите, библиотеките, архивите и невладините организации од нашата земја, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Косово, Црна Гора, Романија, Србија и Словенија.

Проектите мора да демонстрираат иновативни пристапи кон зачувување на наследството, со значајно вклучување на заедницата. Фондот дава приоритет на иницијативи кои ги вклучуваат локалните заедници, промовираат регионална соработка и разбирање, водат кон долгорочни одржливи подобрувања во секторот културно наследство и се реализираат во соработка со други подобни институции за наследство од регионот.

Фондот ќе поддржи проекти различни по обем до 5.000 евра за мали проекти и до 10.000 евра за поголеми иницијативи. Вкупното достапно финансирање за овој повик изнесува 34.000 евра. Успешните проекти мора јасно да ги артикулираат целите на проектот, предизвиците, методите и очекуваните резултати. Покрај тоа, тие треба да обезбедат детален буџет и финансиско планирање, а да започнат со имплементација во 2024 година.

Организациите кои се заинтересирани за аплицирање треба да поднесат своите предлози преку официјалната веб-страница на Фондот за културно наследство Хедли ЈИЕ најдоцна до 1 јуни. Комплетни детали за процесот на апликација, критериуми за подобност и упатства за финансирање се достапни на https://headleyseefund.org.

Фондот за културно наследство Хедли ЈИЕ се администрира од Балканска музејска мрежа. https://www.bmuseums.net. Фондот е финансиран од Headley Trust UK. За повеќе информации, Ве молиме контактирајте со Милена Милошевиќ Мициќ, координатор на фондот на [email protected] или +381631048346 или/и Аида Вежиќ, генерален секретар на Балканска музејска мрежа на [email protected] или +38761214229.

Пронајдете не на следниве мрежи: