Ајнштајн тврдел дека овој тест на интелигенција 98% од луѓето НЕ МОЖАТ да го решат!

Loading...

5 куќи се бојосани во 5 различни бои, во секоја од куќите живее личност од различна националност. %-те сопственици конзумираат одреден пијалок, свират одреден инструмент и чуваат одредени домашни миленичиња.  5 куќи се бојосани во 5 различни бои, во секоја од куќите живее личност од различна националност. %-те сопственици конзумираат одреден пијалок, свират одреден инструмент и чуваат одредени домашни миленичиња. 
Ни еден од нив нема ист миленик,инструмент и пијалок.
Врз основа на доле наведените податоци одговорете: Кој ја држи рибката?
 
 Познати податоци:

 
Англичанецот живее во црвената куќа
Швеѓанинот ги чува кучињата
Данецот пие чајЗелената куќа е лево од белата куќа
Сопственикот на зелената куќа пие кафе
Оној кој свири виолина одгледува птици
Сопстевникот на жолта куќа свири клавир
Сопственикот на средната куќа, пие млеко
Норвежанецот живее вопрвата куќа
Човекот кој свири труба живее до оној кој одгледува мачки
Човекот кој има коњ живее до човекот кој свири на клавир
Сопственикот кој свири на хармоника пие пиво 
Германецот свири на гитара 
Норвежанецот живее покрај сината куќа
Оној кој свири труба има сосед кој пие вода
Постои само едно решение кој ги задоволува сите погоре наведени услови!
Ајнштајн предупредил дека секогаш треба да се преиспитуваме и никогаш да не престанеме да се сомневаме.Целта на ова е да се пронајде вистинското решение или да откриете дека не постои само еден начин за решавање на проблемот.
 5 куќи се бојосани во 5 различни бои, во секоја од куќите живее личност од различна националност. %-те сопственици конзумираат одреден пијалок, сви

loading...
Loading...