Американскиот долар е пред исчезнување?!

Loading...

Светот бара начин да го избегне исчезнувањето на доларот. Се почесто експертите говорат за тоа како американскиот долар си го одработил своето и дека полека е време да ја напушти светската сцена. Во постепената замена на доларот може да помогнат локалните валути. Сепак, искуството со еврото покажа дека избегнувањето на националните валути и преоѓањето на единствена парична единица има многу свои добри страни, но и скриени проблеми.
Грешката е едноставна. Во голема мера политичката мотивација беше поважна при воведувањето на европската валута, односно противтежа пред се на доларот и САД.
Не е исклучено САД, Канада и Мексико да користат единствена парична единица, наречена „амеро“.
 Во постепената замена на доларот може да помогнат локалните валути. Сепак, искуството со еврото покажа дека избегнувањето на националните валути и

loading...
Loading...