Астропрофил на жена Бик

Loading...

Жена Бик
Карактер: Практична жена, бара сигурност како и матријална така и емотивна. Таа го има „она нешто“ што сите жени би требало да го поседуваат во својот став и карактер, а што не може да се дефинира, освен како исконска женственост која не може со ништо да се сокрие. Не се откажува никогаш од љубовта, и кога е сама таа во мислите е со некој, го потхранува копнежот, постојано мора да се чувствува како жена  инаку се чувствува лошо. Таа мора некого да сака, својата љубов ја пружа на семејството но и на куќните миленици, помалку кон пријателите. Кон пријателите е воздржана иако ги има премногу.  Многу вложува во својата убавина, може во буквална смисла да биде оптеретена со својот изглед. Таа е суетна и сака внимание…
Повеќе на следниот ЛИНКЖена Бик
Карактер: Практична жена, бара сигурност како и матрија

loading...