Црквата во средниот век ги одобрувала хомосексуалните бракови?

Loading...

Црквата не била секогаш против хомосексуалните бракови, тврди американски историчар, наведувајќи бројни примери за црковно венчавање на двајца мажи во средновековна Европа!Кога ќе се спомене бракот, посебно христијанскиот брак, вообичаено се мисли на заедница помеѓу маж и жена. Американскиот историчар Џон Босвел во својата книга “Same Sex Unions in Premodern Evrope” ( Исто полови заедници во античка и средновековна Европа), открива дека црквата во средниот век прифаќала и толерирала хомосексуалност, па дури и ги венчавала хомосексуалците.
Ако може да му се верува на Босвел, грчките православци во X и XI век  наводно ги благословиле „исто половите заедници“ што денес православната црква остро го демантира.
Американскиот историчар посебно се повикува на иконата во Синај, која денес се наоѓа во музеј во Киев, а на која се прикажува обред „склопување на брак“ помеѓу два светци од IV век, Св. Сергеј и Св. Бахус.
На иконата е прикажан и Исус, како „стар сват“. Босвел истакнува дека таквите заедници биле благословувани низ цела Европа се до модерното време.
Според пишувањето на францускиот неделник “Nuvel opservater”, во Франција биле потпишувани договори, со кои двајца мажи засновале заедница, ветувајќи се еден на друг дека заедно ќе делат „леб и вино “Кога ќе се спомене бракот, посебно христијанскиот брак, вообичаено се мисли на заедница помеѓу маж и жена. Американски

loading...
Loading...