Фото: Каде се вози подобро, Германија или Македонија?

Loading...

Каде се вози подобро, Германија или Македонија? Како вози еден пијан Германец, а како еден пијан Македонец.
Каде се вози подобро, Германија или Македонија? Како вози еден пијан Германец, а како еден пијан Македонец.

loading...