Фото: Кога не е важно каде и кога!

Во ваков момент не е возможно да се бара соодветно место за акција. Човекот го „фатило зорт“, а на сите ни е познато дека во таков момент не е возможно да се бара соодветно место за акција. 
Непознатиот и нетрпеллив човек очигледно до тука стигнал. Кејот на Вардар му се видел како одлично место за олеснување!

Фото: Пресс24Човекот го „фатило зорт“, а на сите ни е познато дека во таков момент не е возможно да се бара соодветно м

Пронајдете не на следниве мрежи: