Град Скопје упати апел до сите коишто немаат платено данок за 2016 година, итно да го сторат тоа

Loading...

Секторот за финансиски прашања на Град Скопје ги известува сите правни и физички лица, коишто имаат неплатен данок на имот за 2016 година, итно да ја подмират својата обврска. „Законот за даноци ги обврзува единиците на локалната самоуправа, доколку во определен рок, поточно до крајот на календарската година за која е пристигната даночната обврска не е подмирена, да спроведат постапка за присилна наплата на данокот на имот, како за правните, така и за физичките лица. Постапката за присилна наплата за данокот на имот за 2016 година е во тек и за да се избегне непотребното блокирање на трансакциските и жиро сметките, апелираме и ги потсетуваме обврзниците уште еднаш да си ги проверат уплатите за 2016 година и доколку не ја платиле обврската, веднаш да ја подмират“, соопшти Град Скопје. „Законот за даноци ги обврзува единиците на локалната самоуправа, доколку во определен рок, поточно до крајот на календарската година за која

loading...
Loading...