Грицањето нокти – доказ за автоканибализам

Loading...

Канибализмот и автоканибализмот се екстремни појави во животот на човекот. Докажан е фактот дека во секој од нас постои некаков нагон за пробување на месо од човек, па дури и преку процесот на автоканибализам.
Не се согласувате? 
Тогаш, како би ја објасниле „потребата“ за грицкање нокти? Некои ќе кажат дека тоа е еден вид лоша навика, но според последните истражувања, докажано е дека длабоко во потсвеста на човекот постои желба или потреба за човеково месо.
Факт е дека ние сме супериорен вид наспроти животните, кој е способен да размислува за своите постапки. Но, постојат случаи на неверојатно однесување од страна на човекот, а науката сеуште не може да најде логично објаснување за тоа. 
 
Покрај автоканибализам – јадење на сопственото месо, кој всушност несвесно е присутен во нашиот живот, канибализмот е појава распространета во целиот свет, а се појавила уште во праисторискиот период, кога племињата преку своите чудни обичаи се хранеле меѓу себе. 
Од појавата на канибализмот, па се до денес, постојат неверојатни случаи низ светот, кои јасно покажуваат дека човекот сепак се доведува до степен да размислува и да има потреби на животно. Канибализмот и автоканибализмот се екстремни појави во животот на човекот. Докажан е фактот дека во секој од нас постои некаков нагон за пр

loading...
Loading...