Како настанал апаратот за мерење на крвен притисок

Loading...

Првото мерење на крвниот притисок е направено дури во 1733 година, а го направил Стивен Хејлс. Ова мерење е направено на кобила и тоа на отворена артерија.
Секако овој метод не може да се применува кај човекот, па после големиот број обиди како да се измери човековиот крвен притисок, дури во 1896 година прв пат успешно е измерен со помош на гумена кеса опкружена со монтажета и споена со живен манометар.
И тоа со пипање на пулсот е одреден само систолниот притисок. Подоцна во 1905-та година е воведена пракса на акусклтаторниот метод со кој се одредува систолниот притисок и дијастолниот притисок од страна на Коротков.
Денес мерењето на крвниот притисок се врши на модерен начин со специјалнин апарати наречени тензиометри кои ги има во различни видови.

Извор: Канал77
Секако овој метод не може да се применува кај човекот, па после големиот број обиди како да се измери човековиот крвен притисок, дури во 189

loading...
Loading...