Марјан смета дека е мртов

Loading...

Со оглед на тоа дека менувањето на мислењето води кон две различни страни, Марјан ја одбраа она морбидната. Прочитајте го денешниот афоризам.- Ако само глупавите и мртвите не го менуваат своето мислење, јас сум мртов.
Марјан Анѓеловски- Ако само глупавите и мртвите не го менуваат своето мислење, јас сум мртов.
Марјан Анѓеловски

loading...
Loading...