Можам да те натерам да кажеш те сакам…

Loading...

СМС на денот…Момчето: Можам да те натерам да кажеш „Те сакам“…
Девојката: Нема теоретски шансии….
Но, на крај сепак момчето успеа во својата намера :)Момчето: Можам да те натерам да кажеш „Те сакам“…
Девојката: Нема теоретски шансии….
Но, на крај сепак момчето успе

loading...
Loading...