Научете да си гледате на дланка!

Loading...

Многу стар и прецизен начин за предвидување на иднината е читањето од дланката т.н. хиромантија. Таа е стара Ромска метода која денес ја доживува големата слава.Хиромантијата е составена од два нераскинливи дела: Хирозофија – култното значење на линиите, ознаките и развиените делови на раката и Хирономија – анализа на обликот и формата на раката и прстите.
Оваа метода ви дава фантастичен начин да го предвидите човечкото однесување и делување.
Кога ја извршувате анализата, најпрво обрнете внимание на субјективната, левата рака. Таа е симбол на природните таленти и склоностите.
Десната или објективната рака ги означува оние особини кои личноста ги развила во текот на животот.
Не заборавајте, кај леваците случајот е обратен. Примарна им е левата рака, што значи дека таа е нивната објективна.
Сега сте подготвени да си ја прочитате судбината од сопствената дланка.
Што е хиромантија?
Хиромантија или гледање на дланка, е посебна способност на читање на карактерот и иднината врз основа на цртите на дланката.Секој од нас на својата дланка има сопствена лична карта, со лични податоци, од највидливи до најскриени.
Стручните лица кои гледаат на дланка велат дека жените со подолг показалец имаат поголеми способности да ги остварат своите цели и дека психички се натпросечно стабилни. Од друга страна оние кои имаат показалец и среден прст со иста должина се умствено богати, и се успешни дипломати.

 
Левата рака зборува за вашите наследни особини и на неа се крие иднината, а на десната се покажува што сте направиле до сега.
Следете ги упатствата и научете да гледате на дланка.

Облици на дланки
Воздух-За воздушната дланка карактеристични се долгите прсти со квадратен облик, со многу тенки линии. Овие луѓе се емотивни, интелигентни и љубопитни.
Земја- Земјената дланка е со впечатлива квадратна дланка и кратки прсти. Луѓето со ваква дланка се сериозни, практични и рационални.

 
Вода-Долги прсти кое се протегаат на правоаголна дланка. Открива чувствителна, креативна и мирна личност.
Оган- Кратки прст и правоаголна дланка, преполна со јасни линии. Овие луѓе се енергични, непредвидливи и понекогаш агресивни.
Облици на линии:

 
Извор: crnobelo.comХиромантијата е составена од два нераскинливи дела: Хирозофија – култното значење на линиите, ознаките и развиените делови на раката и Хирономија –

loading...
Loading...