Нови заби никнуваат за 9 недели – постапка која е можна за секоја возраст!

Loading...

Никнувањето на нови заби наскоро ќе биде достапно за сите! Професорот Џереми Мао од Универзитетот Колумбија, предложи револуционерна нова технологија која овозможува да се заборави на апаратите на стоматолозите, имплантите, протетиката и другите стоматолошки „задоволства“.Проблемот е дека инсталацијата на имплантите бара постојана посета кај стоматолог и често е придружена со болка, непријатност и воспаление…
Но, професор Мао оди во друга насока!
Како да ни пораснат нови заби?
Проф. Мао има развиена технологија која влијае директно во празните алвеоли, метод кој е револуција во светот на стоматологијата.
Џереми Мао користи природни материјали од кои прави рамка и става фактор на раст. Кај експерименталните животни, тој воведува корен на таков заб во празната алвеола. Порестата структура на рамката им овозможила на матичните клетки од експерименталните животни да мигрираат кон овој дизајн.
Генерално, по 9 недели на субјектите им пораснале заби кои совршено се привикнале на обновата на параденталните лигаменти.
Како резултат на откритието на проф Мао, сега е можно само за 9 недели да порасне заб директно во устата на пациентот.Проблемот е дека инсталацијата на имплантите бара постојана посета кај стоматолог и често е придружена со болка, непријатност и воспаление…

loading...