Поезијата на Буковски ќе биде објавена во Иран

Loading...

Издавачката куќа Sarzamin-e Ahurayi објави дека за првпат ќе издаде книга со поезија на Чарлс Буковски, кој на персиски јазик го преведе писателот Алиреза Бехнам.Книгите во Иран пред печатењето најпрво мора да ги одобри министерството за култура, кое има многу строги критериуми, особено кога станува збор за еротска содржина, па таквите содржини во книгите се изоставаат или прецртуваат.Книгите во Иран пред печатењето најпрво мора да ги одобри министерството за култура, кое има многу строги критериуми, особено кога станува збор за

loading...
Loading...