Последен рок за пријавување субвенции за осигурување на земјоделското производство

Крајот на неделава е последниот рок за пријавување на субвенциите за осигурување на земјоделското производство. Доколку сакаат да се осигураат, за субвенционирање на овие премии фармерите имаат на располагање 70 милиони денари.До 31-ви август земјоделците кои сакаат да го осигураат родот треба да поднесат барање во подрачната единица на Министерството каде што е регистрирано стопанство.
Субвенцијата е 60 проценти од вредноста на полисата.
Условите се максималната површина да изнесува 10 хектари за лозови и за овошни насади, 2 хектари за градинарски култури и 20 за житни.
Вкупните средства наменети за оваа мерка се 70 милиони денари, а максимален износ на поддршката е до 150.000 денари за едно земјоделско стопанство.
Oд оваа година право да поднесуваат барања за субвенционирање имаат и сточарите. Осигурителнитe компании нудат пакети за угинување на домашните животни поради болест, несреќен случај и принудно колење.До 31-ви август земјоделците кои сакаат да го осигураат родот треба да поднесат барање во подрачната единица на Министерството каде што е регистрир

Пронајдете не на следниве мрежи: