Ристески: Прилеп ќе добие нови индустриски зони и отворање на неколку илјади нови работни места

Loading...

Прилеп ќе добие нови индустриски зони, нови инвестиции и отворање на неколку илјади нови работни места.

Проширување на капацитетите на ТИРЗ – Прилеп.

„Гентерм“ гради нов погон каде би се вработиле нови 1.500 лица

Во погонот на ВИК ќе се отворат нови 1.500 работни места

Во новоотворениот погон на „Акомпласт“ ќе се вработат околу 200 луѓе

Доградба на инфраструктурата во индустриската зона Прилеп 1 за отворање на нови фабрики. Тука моментално работат 500 лица, крајната бројка кога ќе се отворат сите погони ќе биде 1.500 нови вработувања

Продажба на парцели во индустриска зона Прилеп 2. Моментално се продадени 5 парцели, на продажба се 7. Локалната самоуправа ќе ја изгради комплетната инфраструктура. Капацитетоt на зоната ќе биде од 500 до 1.000 нови вработувања.

Се изработуваат нови Детални планови за нови индустриски зони кои ќе бидат лоцирани кај поранешната фабрика Црн Бор, на површина од околу 150 хектари

Овозможување на проширување на домашните капацитети со помош на Општината преку создавање на услови за тоа

Соработката на економско-социјален совет со стопанските комори, бизнис секторот, занаетчиите, малите и средни претпријатија ќе биде на највисоко ниво, исто како и досега

Отворање на канцеларија за помош при развивањето и отворањето на нови бизнис идеи на сите млади луѓе

Бизнис Старт-ап центар и бизнис инкубатор

За поддршка на новите бизниси планирано е отворање на Бизнис Старт-ап центар со бизнис инкубатор кој ќе биде сместен во простории кои ќе ги обезбеди самата општина. Ќе се обезбедат услови за сместување на најмалку пет фирми.
Поддршката на нови фирми (микро и мали претпријатија) ќе биде преку:

користење на простории за почетниот период од три години без паричен надоместок,

користење на опрема, заеднички простории, сали за состаноци, простор за организирање на настани

советодавни услуги, менторство и маркетинг

обуки за претприемачки вештини, менаџирање, изработка на бизнис планови и сл.

обуки за пристап до финансиски средства, ЕУ фондови

обуки за воведување на стандарди и др.

Како услов за користење на услугите на овој центар ќе биде бројот на нови вработувања, а предност ќе имаат младите лица на возраст до 35 години.

Координација на образовниот систем во градот со техничките училишта за отворање на едукативен центар со паралелки кои ќе одговараат на потребите на домашните и странски инвеститори

Дополнителен мотив за влез на нови домашни и странски инвеститори ќе биде изградбата на гасоводот Неготино – Прилеп, кој го започна Владата на ВМРО-ДПМНЕ, како и изградбата на експресниот пат Прилеп – Градско, чија изградба пред 2 години исто ја започна претходната Влада

Со новиот ГУП и новите Детални планови, како и постоењето на ТИРЗ, Прилеп е најподготвена Општина за прием на нови инвеститори

Доколку во Прилеп за период од 12 години невработеноста ја намаливме за над 11.000 лица, мојата заложба во иднина и заложбата на Советот ќе биде отворање на уште 7 до 10.000 нови работни места со што Прилеп ќе прерасне во Општина со најмала стапка на невработеност

Гласајте за број 13 за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата

Гласајте за нови инвестиции, нови работни места, гласајте за економски и моќен Прилеп

Проширување на капацитетите на ТИРЗ – Прилеп.

„Гентерм“

loading...
Loading...