Системски и долгорочно го решаваме проблемот со невработеноста

Loading...

Македонија во моментов има најниска стапка на невработеност, а целта на Владата е намалување на невработеноста до 22 проценти. За тоа кои се плановите и мерките кои Владата ги презема за постигнување на оваа цел, во интервјуто за Курир одговара министерот за финансии Кирил Миноски.-Главниот приоритет на политиките на оваа Влада е креирање на работни места, намалување на невработеноста. Доколку се следат историските податоци што се јавно достапни, ќе видиме дека на тој план е постигнато многу, направено е многу како резултат на отворање на нови работни места кај странските директни инвеститори, така и преку поттикнувањето на вработувањето со активните мерки на пазарот на трудот. Познати се активностите кои Владата ги превземаше како дел од кампањата  „Македонија вработува“ и „Македонија вработува2“. Основната цел на овие активни мерки е во суштина да се поттикне вработувањето на поодделни целни групи. Пред се кај оние категории на невработени лица кои се соочуваат со проблем на долгорочна невработеност, како и поттикнување на вработувањето кај младите лица. Во таа насока ние како Влада превземаме интензивни мерки и преку Министерството за финансии и преку МТСП и АВРМ, се со цел да се поттикне овој процес на вработување, да се стекнат невработените лица со соодветните вештини неопходни за извршување на новите работни задачи, вели Миноски.-Главниот приоритет на политиките на оваа Влада е креирање на работни места, намалување на невработеноста. Доколку се следат историските податоци ш

loading...