Србија во иднина задолжително ќе ја промовира хомосексуалноста во училиштата?!

Доколку дојде до прифаќање на Законот за родова рамноправност, децата во Србија во училиштата ќе учат за природата на хомосексуалните односи, трансродноста, интерсексуалноста, сексуалната ориентација…Законот за родовата рамноправност се подготвува со полна пареа, а неговиот предлог, односно Модел, веќе се наоѓа на одредени сајтови за заштита на правата на граѓаните, пренесува „Србија Денес“
Имено, предлогот на овој закон вели дека на сите нивоа на воспитување и образување, се обезбедува стекнување на знаење за родовата рамноправност, посебно да се стекне знаење од областа на сексуалното образование и репродуктивното здравје, да се промовираат различностите, повеќеслојноста на идентитетот на луѓето и точен приказ на истополовата сексуално-емотивна ориентација, трансродноста, трансполноста и трансексуалната индивидуалност, недискрминација, ненасилна култура и однесување.
Според членовите 56 и 57 на идниот Закон за родова рамноправност, децата преку школувањето од градинка до факултет ќе слушаат различни предавања за хомосексуалните односи.
Ова значи дека наскоро се отвораат нови можности, како што се и посвојувањето деца од страна на хомосексуалните парови, што е непоимлива работа за балканскиот менталитет.
Со оглед на тоа дека Србија – земја во која и не се почитуваат правата на хомосексуалците, веќе планира да воведе кардинални законски промени, се наметнува прашањето дали плански се наметнува хомосексуалноста која претендира еден ден да стане нормална појава?Законот за родовата рамноправност се подготвува со полна пареа, а неговиот предлог, односно Модел, веќе се наоѓа на одредени сајтови за заштита на

Пронајдете не на следниве мрежи: