Ознака: Фламбирање

Кулинарство

Фламбирање на храна: Како да го изведете без грешка!

Важно   е се добро да испланирате!Кога се работи за фламбирање, веднаш замислуваме  јадење во пламен, што и  е најголемиот впечаток. Но, повикуваме на внимателност како и  темелна подготовка, за се […]