Ознака: 1903

Издвојуваме Историја

Цитати од големиот револуционер Јане Сандански – Пиринскиот Цар (прв дел)

Проследете обемен текст, со навистна голема и сериозна содржина на тема Македонија и Македонската борба за слобода, создадена од Јане Сандански:– Да живееш значи да се бориш: робот за слобода, […]

Историја

Христо Андонов Полјански – За Крушевската република

Најдобра организација за успешно изведување на востанието била спроведена во крушевскиот реон. По Смилевскиот конгрес крушевските револуционери најактивно се подготвувале за востание. Особено големо внимание му било обрнато на военото […]