TOEFL, IELTS, Business English-КУРСЕВИ ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ

Loading...

Сертификатите од положен TOEFL и IELTS се најбараните и најценетите сертификати за познавање на англиски јазик во светот при аплицирање за додипломски , магистерски и докторски студии во странство, добивање иселенички визи и дозволи за работа ширум светот. СО TOEFL ИЛИ IELTS ДО ПОСАКУВАНИТЕ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО ИЛИ ИСЕЛЕНИЧКА ВИЗА
 
TOEFL  (Тest of English as a Foreign Language) и IELTS (International English Language System) се најшироко ценетите тестови по англиски јазик во светот, признати од повеќе од  8.500 колеџи , универзитети ,  и агенции во повеќе од 130 земји. Доколку сакате да се запишете на додипломски , постдипломски или докторски студии, или пак сакате добиете виза за престој и работа во странство, TOEFL или IELTS се еден од главните предуслови.  
Со овие курсеви ќе имате можност да добиете квалитетна обука и во целост да се подготвите за успешно полагање на тестовите, преку детално запознавање со четирите дела од кои тестовите се состои (читање,слушање, зборување,пишување). Овие курсеви  вклучуваат и обновување  на англиската граматика, вокабулар од најразлични академски текстови кои се дел од програмата на факултетите и кои TOEFL и IELTS ги предвидуваaт во подготовките,  и обработка на секој од 4-те дела одделно,  техники на меморирање и бележење на слушнатото, начин на одговарање на прашањата, организирање и поврзување на идеи и информации, аргументирање, академско изразување и пишување  итн.  Групите се мали со цел да обезбедат индивидуален пристап и ефикасност. Темпото е интензивно, се учи и вежба  на самиот час со симулација на тестот. Центарот за обука ЕВА е во постојано комуникација со вас и надвор од предавањата, за консултација, прегледување на есеите и помош со вежбите од делот за пишување. Го следиме целиот ваш процес на подготовка и доколку сте дисиплинирани, се придржувате на програмата, распоредот и темпото, тогаш успехот е неминовен
Најкратките обуки за TOEFL и IELTS опфаќаат 24 часа по 45 минути, организирани во блок часови (12 доаѓања по 90 минути) организирани двапати неделно, вкупно месец и пол.
Пријавувањето е до 15-ти февруари. Дотогаш можете да дојдете на консултации, на разговор и на определување на нивото, со претходно закажување на 078/ 23 13 23 или на e-mail: [email protected] и [email protected] каде треба да оставите име презиме и телефонски број за контакт.
Изминатите наши слушатели кои ги посетија обуките ги положија тестотовите со висок резултат! Видете дел од препораките на https://www.tc-eva.com/why-eva.shtml#3
Наша цел е вашиот успех!
Напомена: За интензивна подготовка за тестот слушателот треба да има претходно добро познавање на англискиот јазик.
 
За пријавување јавете се на  078/ 23 13 23 или пратете e-mail на[email protected] и [email protected] и оставете име презиме и телефонски број за контакт.
 
ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ (BUSINESS ENGLISH)
 
Подобрете го личниот и корпоративниот  имиџ и отворете си нови деловни шанси
 
Овие курсеви се наменети за студенти, постдипломци, лица кои се пред вработување и деловни луѓе од различни професии, поединци или компании/организации. Според тоа има неколку нивоа и програми соодветни за секој тип слушатели.
Учебниот материјал е светски познат и изработен од врвни јазични експерти во соработка со стручњаци и професори од престижни школи за бизнис и менаџмент. Покрај тоа што се учи јазикот низ теми, ситуации и вокабулар од бизнис сферата, се учи и успешна и ефикасна комуникација, усна и пишана кореспонденција во деловна средина, се учат деловни вештини, преговарање, препознавање и решавање на проблеми и соочување со бизнис предизвици. Во тоа особено помагаат студиите на случаи (кои се дел од секоја наставна единица) од различни познати компании и организации кои ги споделиле своите искуства и примери на работа. Овие курсеви даваат една авторитативна бизнис перспектива каде професионалната теорија има примена во реални секојдневни ситуации на работното место.
Наставата е интересна и динамична и изобилува со содржини и интерактивни активности низ кои јазикот се совладува со активно учество на час и акцент на конверзација.
Часовите се одржуваат во просториите на Центарот ЕВА или во просториите на вашата компанија, по избор. Постои можност и за индивидуални часовии тандем часови.
Пријавувањето е до 10-ти февруари. Дотогаш можете да дојдете на консултации, на разговор и на определување на нивото, со претходно закажување на 078/ 23 13 23 или на e-mail: [email protected] и [email protected] каде треба да оставите име презиме и телефонски број за контакт.
Препораки: https://www.tc-eva.com/why-eva.shtml#3
 
Training Center EVA (Educational Vocational Assistance)

Training Center EVA (Educational Vocational Assistance) е центар за секакви јазични курсеви, преводи и толкување, креативни курсеви и уметност, професионални обуки од различни области во сорботка со експерти и консултанти од областите. Нуди и специјализирани обуки кои на компаниите им се потребни да ги зајакнат човечките ресурси, за да работата со полн капацитет, да бидат поконкурентни на пазарот и да ги претворат слабостите во нови можности за напредок и успех.
 
ЕВА вклучува:
ЈАЗИЧНИ КУРСЕВИ (за деца, возрасни, општи и специјализирани )по англиски ,деловен англиски, конверзација, германски, италијански, француски, шпански, албански, турски, грчки и македонски за странци.)
– Школа за МУЗИКА (теорија на музика, пијано, виолина, соло пеење, гитара, флејта)
– Курс за ФОТОГРАФИЈА
– Курс за ШМИНКА
– ОБУКИ од областа на комуникологијата, човечките ресурси, психологијата, менаџментот итн.
-Школа за ВОДИТЕЛИ И НОВИНАРИ(со стекнување практично искуство во медиум)
-Курс по КРЕАТИВНО ПИШУВАЊЕ
-Курс по ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ
-ПРЕВОДИ (судски, книжевен, стручен, титлување)
– ТОЛКУВАЊЕ  (симултано, консекутивно, на уво) -Подготовки за полагање ИСПИТИ (TOEFL, IELTS, FCE, CAE итн.) -Часови по МАТЕМАТИКА(за деца, средношколци и студенти)
– АНГЛИСКА ДРАМА
Website: www.tc-EVA.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Training-Center-EVA-Educational-Vocational-Assistance/254339434585021?ref=hl:
НА СЛЕДНИОТ ЛИНК ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА  КУРСОТ ЗА ФОТОГРАФИЈА.
НА СЛЕДНИОТ ЛИНК ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА КУРСОТ ЗА ШМИНКА.СО TOEFL ИЛИ IELTS ДО ПОСАКУВАНИТЕ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО И

loading...
Loading...