Знаете ли зошто се бакнуваме три пати?

Loading...

Трите бакнежи се дел од нашата култура и традиција и ретко кога се отстапува од нив.Бакнувањето три пати во образ во христијанскиот све претставува меѓусебно поздравување на Светото Тројство, посветувајќи го секој бакнеж на: Отецот, Синот и Светиот Дух.
Секој бакнеж во себе носи порака и завет, а тие гласат:
Првиот бакнеж: Во името на ивотот, се прославува вредноста на животот, да се живее живот на достоен човек.
Вториот бакнеж: Во името на смртта, се посветува на најблиските покојни, како и на нашите предци.
Третиот бакнеж: Во името на чесноста, во хрисијански дух се порачува да се живее во чест на христијанските вредности.Бакнувањето три пати во образ во христијанскиот све претставува меѓусебно поздравување на Светото Тројство, посветувајќи го секој бакнеж на: Отецот

loading...
Loading...