Дали сте се запрашале зошто буквите на QWERTY тастатурата се наредени на овој начин?

Loading...

Позицијата на копчињата QWERTY на тастатурата, е земено според примерот на машината за пишување Remington Number 1. Дали некогаш сте се запрашале зошто копчињата QWERTY на тастатурата се наредени точно на таков начин?Нивното позиционирање не е случајно решение. Всушност, компјутерската тастатура е одраз во огледалото на машините за пишување Remington Number 1, произведени во 1874 година од компанијата Remington & Sons.
Приказната вели дека Кристофер Шолз – човекот којшто ја проектирал машината за пишување Remington Number 1, решил да стави ги копчињата со најчесто употребувани симболи на потешко достапните места, па да не се групираат на едно и исто место и да не се приклештуваат или мешаат еден во друг при куцањето.
Каква и да е вистинската причина, факт е дека оваа поставеност се докажа како најпопуларна. Се разбира, QWERTY не е единствениот стандард.
На пример, постои тастатура достапни на име Dvorak, при што целта е поинаква – прстите да се движат што е можно помалку. Таму согласките се групирани заедно од десната страна, а гласните – од левата.
Нејзината идеја се базира на тоа дека со заштеда на движењата на прстите се скратува времето за пишување. Студиите, сепак покажаа дека двата тастатурни пласмани се ефикасни. Но, предност сепак им се даваат на QWERTY тастатурите.Нивното позиционирање не е случајно решение. Всушност, компјутерската тастатура е одраз во огледалото на машините за пишување Remington Number 1, п

loading...
Loading...