Добро погледнете го календарот и запомнете го овој ден

Loading...

Интересно е тоа што денешниот датум е посебен поради неговото читање од која и да е страна.Станува збор за 7102017 датумот, месецот и годината која денеска се совпаѓа според кое и да е правило на читање на деновите, месеците и годините.
На пример во Америка читањето на датумите прво започнува од месецот, денот па на крајот годината, додека во Европа читањето прво започнува од денот, месецот и годината која следува на крајот.
Ова читање наназад на годината во Европа ќе се случува во октомври се до 2020 година, а во Америка истото се случува во јули секоја година.
 Станува збор за 7102017 датумот, месецот и годината која денеска се совпаѓа според кое и да е правило на читање на деновите, месеците и годините.

loading...
Loading...