Државата вработува-плата од 3000 евра

Loading...

Плата до 3.000 евра!Агенцијата за стански инвестиции бара економски промотори на определено време за следните локации:
Њујорк, Чикаго, Мајами, по еден промотор за секоја земја
Малезија, Индонезија, Сингапур, еден промотор за сите три земји
Норвешка , еден промотор
Франција, еден промотор
Русија, еден промотор
Кина, еден промотор
Јапонија , еден промотор
Платите се движат од 2.100 за Русија до 3.100 евра за Јапонија. Работното време е 40 часа неделно од 8:30 до 18:30.
Условите што треба да ги исполнуваат кандидатите се висока стручна спрема, работно искуство намјалку 2 години, меѓународно признат сертификат за познавање англиски јазик, возачка дозвола Б категорија, способност за комункација, тимска работа и презентациски вештини.
Избраните кандидати ќе бидат обучени, а за време на обуките ке добиваат плата од 24.000 денари
Рокот за пријавување е 12 ноември 2013.
Од владата за Економски велат дека целта на огласот е да се допре до најдобрите кандидати кои ќе ја промовираат земјата и ќе донесат нови странски инвестиции.
ЕкономскиАгенцијата за стански инвестиции бара економски промотори на определено време за следните локации:
Њујорк, Чикаго, Мајами, по еден промотор

loading...
Loading...