Фото: Со кого најмногу зборувате на телефон?

Loading...

Ви ја претставувам статистиката со должината на вашите телефонски повици. Кој на кого му ѕвони најмногу по телефон и зошто имате пропуштени повици? Кој на кого му ѕвони најмногу по телефон и зошто имате пропуштени повици? 

loading...
Loading...