„Граници на растот“ се покажаа како точни. Нови истражувања покажуваат дека се движиме кон колапс- II дел

Loading...

Прочитајте го и остатокот од текстот „Граници на растот“ се покажаа точни. Нови истражувања покажуваат дека се движиме кон колапсЗголемување на смртноста поради занемарувањето на образованието и здравството.
Како што се зголемува загадувањето и опаѓа вложувањето во земјоделието, произвотството на храната исто така опаѓа.  Се смалува буџетот за здравството и образованието и тоа во комбинација доведува до пораст на смртноста од  2020 година па понатаму. Светската популација  ќе се намалува од  2030 година за половина милијарди луѓе по деценија. Условите на живот паѓаат на ниво слично на 1900 година.
Според книгата причина за светскиот колапс е одговорно исцрпувањето на ресурсите. Сепак, „Граници на растот“  како фактор го вбројуваат и зголеменото загадување, вклучувајќи ги и климатските промени. Книгата предупредува на емисии на јаглен диоксид кои би можеле да имаат „влијание на климата“ како што е „загревањето на атмосферата“.
Врвот на експлоатација на нафтата веќе се случил
Првите етапи на падот можеби веќе започнаа. Глобалната финансиска криза од 2007 и 2008 година и економската слабост која е во тек, би можело да биде знак на распаѓањето кое се случува поради ограниченоста на ресурсите. Трката за материјално богатство допринесе за неодржливи нивоа на долгови, со изненадувачки пораст на цените  на нафтата кои допринесуваат за банкрот и глобална економска криза.
Проблемот со нафатата е критичен. Многу  независни истражувачи заклучиле дека „лесното“ конвенционално производство на нафта  се приближува до својот врв. Дури и конзервативна енергетска агенција предуупредила за тој врв.

Невозможното брзање за непрестаен раст
Овие сознанија би требало да дојдат како ѕвоно за узбуна. Се чини дека брзањето за што поголем пораст  ќе продолжи бер размислување до 2100 година без предизвикување сериозни негативни ефекти – и тие ефекти би можеле да ги почувствуваме многу побрзо отколку што мислиме.
Можеби е предоцна за уверување на светските политичари и богатата елита да ни зацртаат поинаков курс на движење. Затоа  можеби треба сите да се запрашаме како да се заштитиме себе си од талкање во неизвесна иднина.
Во книгата „Граници на растот“ од 1972 година стои заклучок:
„Доколку продолжи моменталниот  тренд на раст во светската попиулација, индустријализација, производство на храна и осиромашување на природните ресурси со исто темпо, границите на растот на оваа планета ќе бидат достигнати некаде во следните стотина години. Најверојатниот резултат ќе биде прилично изненадувачки и ќе се забележи неконтролиран пад како во популацијата, така и во индустриското произвотство.“Зголемување на смртноста поради занемарувањето на образованието и здравството.
Како што се зголемува загадувањето и опаѓа

loading...
Loading...