Карта на Македонија од 1826 год

Loading...

Карта на Македонија од 1826 год публикувана од Longmans & Co, engraved by S Hall под името Македонија во времето на Римската Империја.  Карта на Македонија од 1826 год публикувана од Longmans & Co, engraved by S Hall под името Македонија во времето на Римската Империја 
Македонија прикажана во нејзините Етно-географски граници Карта на Македонија од 1826 год публикувана од Longmans & Co, engraved by S Hall под името Македонија во времето на Рим

loading...
Loading...