КОЈ ЌЕ ПРЕЖИВЕЕ? Оваа загатка ја имаат решено помалку од 10% од луѓето!

Loading...

Секое лице ја знае својата позиција, како и позицијата на сите останати лица, но заедно не знаат која е комбинацијата на бојата на шапките.Манијак киднапирал 4 лица. Тие се разбудиле закопани во песок до главите, како што е прикажано на сликата. Секој од нив има шапка на главата, црна или бела. Лицата А и С имаат црна шапка, а лицата В и D имаат бели. Тие се закопани во правец според илустрацијата. Секој си ја знае својата позиција, како и позицијата на сите останати, но не знаат која е комбинацијата на боите на шапките. Помеѓу лицата А и В има ѕид.
Да појасниме:
– Лицето D ги гледа лицата В и С пред себе, а А е зад ѕидот.
– Лицето С го гледа В пред себе и знае дека лицето А се наоѓа зад ѕидот, а дека D е зад него.
– Лицето В го гледа само ѕидот, а знае дека А се наоѓа зад тој ѕид и дека С и D се зад него.
– Лицето А го гледа само ѕидот и знае дека В, С и D се од другата страна.
Манијакот им ги задава следните услови: „Вкупно има 2 бели и 2 црни шапки. Ако некој од вас точно ќе ја погоди бојата на својата шапка, сите ќе бидете ослободени. Ако некој ја згреши бојата – сите ќе настрадате.“
Лицата не смеат да зборуваат, ниту на било кој друг начин да комуницираат меѓу себе. Инаку ќе бидат убиени. Единствен исклучок да прозборат е само кога ќе треба да ја кажат бојата на својата шапка.
Тие не смеат да ја вртат главата и не можат да погледнат нагоре за да си ја видат шапката, туку само можат да ја видат бојата на лицето пред нив.
ПРАШАЊЕ: Од овие 4 лица, кој може да биде 100% сигурен која е бојата на неговата шапка? Кое е тоа лице и како може да го знае тоа?Манијак киднапирал 4 лица. Тие се разбудиле закопани во песок до главите, како што е прикажано на сликата. Секој од нив има шапка на главата, црна

loading...
Loading...